Solicitarea inutilă a copiei buletinului  
Serviciul Fiscal de Stat - Oficiu Botanica
Procedură inutilă Înregistrarea contractului de locaţiune
Procedură inutilă Înregistrarea contractului de locaţiune

La înregistrarea contractului de locaţiune se cere în mod obligatoriu prezentarea copiilor buletinelor proprietarului şi chiriaşului, ceea ce este o practică inutilă şi depăşită.
În contractul prezentat spre înregistrare sunt indicate IDNP-urile părţilor, pentru ce mai este nevoie de hârtie tipărită? Într-o societate informaţională, precum avem în Republica Moldova, oare organe MAJORE, precum este FISC-ul, nu pot fi conectaţi la sistemele informaţionale gestionate tot de stat?
Mai mult ca atît, prevederile legislaţiei permit expres încheierea a asemenea contracte în mod verbal, atunci ce face FISC-ul în atare circumstanţe? La ce anexează suplimentul inutil pe hârtie?

03.10.18
Copie certificat de naștere  
Agenția Servicii Publice
Rânduri mari Certificat de naștere
Rânduri mari Certificat de naștere

Am venit de trei ori până am nimerit în rând. Totdeauna îmi spuneau că azi nu o să reușesc. A trebuit să vin de la 7.30 ca să nimeresc.

02.10.18
MoldATSA ascunde informația pentru a proteja corupția  
MoldATSA
Lipsa accesului la informație Solicitare de Informație
Lipsa accesului la informație Solicitare de Informație

https://cpr.md/2018/09/25/moldatsa-ascunde-informatia-pentru-a-proteja-coruptia/
În luna august Alex Damian, expert contractat de CPR Moldova pentru elaborarea unui studiu, a solicitat întreprinderii informație despre situația contabilă pentru perioada 2014-2018, despre numărul de angajați și salariul mediu al acestora, despre componența nominală a ultimelor Consilii de Administrație, despre modalitățile prin care acestea au fost alese și despre remunerația lunară a Administratorului.

02.10.18
Stampila încă există  
Agenția Servicii Publice
Procedură inutilă Înregistrare a unei întreprinderi
Procedură inutilă Înregistrare a unei întreprinderi

Deși legislația a fost revizuită pentru a elimina obligativitatea ștampilei, de facto aceasta rămâne obligatorie, fiecare antreprenor fiind forțat să cumpere ștampilă la înregistrarea afacerii.

02.10.18
Rândurile la Agenția Servicii Publice  
Agenția Servicii Publice
Rânduri mari Înregistrare a unei întreprinderi
Rânduri mari Înregistrare a unei întreprinderi

Rânduri permanente la aceste ghișee. Deși însăși înregistrarea companiei este relativ simplă, trebuie să aștepți mult. Uneori nu reușești să intri și trebuie să revii a doua zi. În proces ești trimis și la alte ghișee pentru achitare de comisioane și să revii, etc. Pentru o agenție nou-creată, este eșec. Am avut șansa să creăm o instituție modernă după reformă, dar doar am mărit rândurile.

27.09.18